7. ROČNÍK CHARITATIVNÍHO BĚHU NA ŠPINCE 18. 5. 2024

Běh začne za

o stacionáři Nona

Snaží se pomoci lidem s mentálním postižením zapojit do normálního života. Jejich cílem je co největší samostatnost jejich klientů, rozvíjí jejich sociální dovednosti a zručnost. Klienti se aktivně zapojují do sportovních aktivit, exkurzí a různých výletů. Zatímco stacionář se těmto lidem několik hodin denně věnuje, může si jejich rodina odpočinout.

Incorrect access token specified.

NAŠI SPONZOŘI

naši sponzoři